Välkommen till

Sotenäs Jaktskytteklubb

OBS !  Två arbetsdagar för ideellt klubbarbete bokade för 2018. Det är pingstafton 19 maj samt söndag 5 aug.

Ta med ett glatt humör och kom upp….

 

 

 

 

www.sotenasjaktskytteklubb.se