Pistolskyttet leds av Kungshamns Pistolskytteklubb