Verksamheten

Klubben bildades för cirka 35 år sedan och har ca 200 medlemmar. Vi har fina banor som ligger väl samlade på Kärrshålan. Här bedrivs verksamhet som kan sammanfattas i nedanstående punkter:

Klubben är medlem i Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Jägarförbundet.

 

Bild från jaktstigen.

Fredrik Nordberg instruerar blivande storskytt.