Viltmål 50 meter

Man skjuter på det s.k. olympiska svinet, eller andra lämpliga målfigurer som passerar framför skytten i långsamma eller snabba lopp, alternativt s.k blandlopp. Vid snabblopp skall man hinna avlossa skottet på 2,5 sek.
Vid långsamma lopp har man dubbel så lång tid på sig (5 sek).