Banor


Gevärsskyttebana 100 meter

 


 


Viltmål 50 meter

Man skjuter på det s.k. olympiska svinet, eller andra lämpliga målfigurer som passerar framför skytten i långsamma eller snabba lopp, alternativt s.k blandlopp.

Vid snabblopp skall man hinna avlossa skottet på 2,5 sek.
Vid långsamma lopp har man dubbel så lång tid på sig, 5 sek.


 


Pistolskyttebana 25 meter

Pistolskyttet leds av Kungshamns Pistolskytteklubb


 


Trap och Skeet


 


Älgbana 80 meter

Älgbana 80m, med elektroniskt markeringssystem.


 


Hög fasan

Man skjuter på bana Hög Fasan.

Vårt fina fasantorn som byggts naturligt på den intilliggande bergväggen har nu i "SPORTINGENS" tidevarv blivit mycket populär.

Detta är naturligtvis en bra träning inför höstens fågeljakter.