Tävlingar och Prov


Hos oss kan du avlägga hel eller delprov för jägarexamen.


Du kan genomföra skjutprov för att erhålla björnpasset.


älgbanan kan skytteprov och märkestagning utföras.